Departmental Form

Admission and Student Records

HEA (B) – 01 [a] Borang Permohonan Pengecualian Kredit

HEA (B) – 01 [b] Borang Permohonan Pemindahan Kredit

HEA (B) – 02 [a] Borang Pendaftaran Kursus Status Percubaan

HEA (B) – 02 [b] Borang Pendaftaran Kursus Lewat

HEA (B) – 03 Borang Permohonan Gugur Kursus

HEA (B) – 04 Borang Tarik Diri Kursus

HEA (B) – 05 Borang Pendaftaran Kursus Kuratif

HEA (B) – 06 Borang Permohonan Pertukaran Program Pengajian

HEA (B) – 07 Borang Permohonan Tangguh Pengajian

HEA (B) – 08 Borang Permohonan Berhenti Daripada Pengajian

HEA (B) – 09 Borang Penamatan Pengajian Pelajar

HEA (B) – 10 Borang Rayuan Kemasukan Semula

Human Resource

Borang Cuti Sakit

Borang Cuti Sakit

Borang Cuti Tahunan

Borang Cuti Tanpa Record

Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat

Borang Permohonan GL

Borang Permohonan Cuti Pampasan

Bursary

Borang Tuntutan Penggunaan Wang Sendiri

Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa

Borang Tuntutan Perjalanan

Safety & Health

PPKAS OSHB – 01 BLK (Borang Laporan Kemalangan)

UniMAP OSHB – Borang COSHH

Guidance notes for COSHH assessment form

UniMAP OSHB – Borang HIRARC

Others

Borang Aduan Gangguan Perkhidmatan Telefon

Borang Permohonan Kerja Lebih Masa

Borang Kehadiran Kursus & Latihan

Borang Permohonan Cenderahati

Borang Tempahan Batik UniMAP

Borang Tempahan Dewan Kuliah

Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Sendiri

Borang Tempahan Kenderaan

Borang Tempahan UPH

Borang Kemaskini Klinik Panel

Borang Perjalanan Keluar Pejabat

Borang Perjalanan Luar Negara